“Tôi nghĩ rằng logic cho tôi biết bạn đến một trong hai thành phố đó và với tất cả sự tôn trọng dành cho họ, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi chơi mạnh tay hơn. Chúng tôi nghĩ rằng về múi giờ và quy mô sân vận động đều lớn hơn. Tôi cho rằng quyết định đã được đưa ra ở cấp độ cao nhất. Họ yêu thích những gì họ thấy ở đây.”