Miễn trách nhiệm là một phần quan trọng của bất kỳ website hoặc doanh nghiệp nào để đảm bảo sự minh bạch và tránh các tranh chấp không cần thiết. Với dabong24h.com, xin vui lòng đọc kỹ các thông tin dưới đây trước khi sử dụng để hiểu rõ về giới hạn trách nhiệm của chúng tôi nhằm hạn chế tối đa những tổn thất không mong muốn:

Miễn trách nhiệm về nội dung trang web

Đá bóng 24h là một trang web cung cấp thông tin về bóng đá quốc tế và Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp các thông tin chính xác và tin tức mới nhất cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên website của chúng tôi.

Nội dung trên dabong24h.com cũng được cập nhật nhằm mục đích thông tin và giải trí. Tất cả các tin tức và bài viết không được coi là tư vấn hay lời khuyên chuyên môn từ bất cứ chuyên gia nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên website này.

Miễn trách nhiệm về việc sử dụng dịch vụ

Dabong24h.com cung cấp các tính năng như gửi bình luận và chia sẻ thông tin lên trang mạng xã hội cá nhân. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của người dùng và sử dụng chúng chỉ để cung cấp dịch vụ phù hợp cho từng độc giả. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhằm thực hiện các mục đích trái với Chính sách sử dụng.

Miễn trách nhiệm về liên kết ngoại tuyến

Website dabong24h.com có thể chứa các liên kết đến các trang web ngoại tuyến khác. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc đầy đủ của các nội dung trên các website ngoại tuyến này. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập liên kết ngoài và sử dụng các trang website ngoại tuyến này.

Miễn trách nhiệm về các lỗi khách quan

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, lỗi trong hệ thống hoặc phần mềm của trang web, hoặc bởi việc truy cập trái phép vào hệ thống của trang web.

Chúng tôi cố gắng duy trì trang web của mình để hoạt động tốt nhất có thể và luôn cập nhật để giảm thiểu các lỗi. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng trang web hoạt động một cách không gián đoạn hoặc không bị lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra do các lỗi này.

Ngoài ra, chúng tôi miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ sự truy cập trái phép nào vào hệ thống của dabong24h.com. Chúng tôi cũng không đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân người dùng đối với những hành vi truy cập trái phép.