Chào mừng đến với website Đá bóng 24h. Chúng tôi hiểu rằng bảo mật thông tin là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với người dùng khi sử dụng website của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của người dùng và đảm bảo rằng mọi thông tin được thu thập, lưu trữ và sử dụng đều được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn ngành.

Chính sách bảo mật dưới đây mô tả những thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và cách chúng tôi bảo vệ thông tin đó. Vui lòng đọc kỹ để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi hoạt động:

Thu thập thông tin cá nhân

Khi truy cập vào website https://dabong24h.com, hệ thống sẽ tự động thu thập các thông tin như địa chỉ IP, tên miền, loại trình duyệt/thiết bị, thời gian truy cập và các trang người dùng đã xem trước đó trên website của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của người dùng và đưa ra quyết định tối ưu hơn về nội dung và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân từ người dùng khi được người dùng chủ động cung cấp, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các thông tin thu thập được để cung cấp cho người dùng các dịch vụ và sản phẩm phù hợp. Các thông tin này còn được thu thập để phục vụ cho mục đích nâng cấp website, phát triển nội dung và cải thiện trải nghiệm người dùng trên website này.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng trước đó. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng khi cần thiết để cung cấp dịch vụ phù hợp, hoặc khi có sự yêu cầu từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà người dùng cung cấp trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các hành vi truy cập và đánh cắp trái phép. Trong trường hợp nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi truy cập trái phép đó.

Sửa đổi Chính sách bảo mật

Chúng tôi có toàn quyền trong việc sửa đổi và bổ sung Chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Bản cập nhật sẽ được công bố trong mục Chính sách bảo mật và sẽ được ghi ngày để người dùng có thể nhận biết được phiên bản mới nhất. Hãy thường xuyên kiểm tra bất kỳ sự thay đổi nào trong Chính sách bảo mật để tuân thủ theo đúng quy định mới nhất.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ email hoặc các phương thức liên lạc khác được cung cấp trên website https://dabong24h.com. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc càng sớm càng tốt.